va

Publikace
Výstupy klíčových aktivit ve formě patentových přihlášek nebo odborných článků v časopisech:


Klíčová aktivita 2: Výzkum a vzdělávání v oblasti cytostatik s novým mechanismem účinků
KA_2_Publikace_patentyKlíčová aktivita 3: Výzkum a vzdělávání v oblasti Trögerových bází
KA_3_Publikace_patentyKlíčová aktivita 4: Výzkum a vzdělávání v oblasti biologické aktivity nových organických molekul
KA_4_Publikace_patentyKlíčová aktivita 5: Výzkum a vzdělávání v oblasti syntézy a zkoumání vztahů mezi strukturou, biologickými vlastnostimi a účinností nových látek
KA_5_Publikace_patentyKlíčová aktivita 6: Výzkum a vzdělávání v oblasti protein-proteinových interakcí
KA_6_Publikace_patentyKlíčová aktivita 7: Výzkum a vzdělávání v oblasti fluorescenčních sond
KA_7_Publikace_patentyKlíčová aktivita 8: Výzkum a vzdělávání v oblasti hererocyklických sloučenin
KA_8_Publikace_patentyKlíčová aktivita 9: Výzkum a vzdělávání v oblasti chemické biologie a experimentálních léčiv
KA_9_Publikace_patentyVŠCHT - logo UPOL - logo KOCH UMTM - logo