va

Publicita


Závěrečné zhodnocení projektu

Závěrečná zpráva ke stažení – Závěrečné zhodnocení projektu

Okno do praxe 2015

Okno do praxe 2015 se uskutečnilo 17.-18. února, jednalo se o osmý ročník setkání zaměstnavatelů přírodovědných oborů se studenty Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci. Projekt „Propojení výzkumu a vzdělávání v oblasti mediciální chemie“ byl představen formou individuálních prezentací jednotlivým studentům a zaměstnavatelům, diskutovalo se o významu projektu a jeho vývoji v průběhu realizace, zkušenostech se zaměstnáváním postdoků a zajišťování zahraničních stáží. Na akci byl umístěn roll-up projektu.

→ Fotogalerie

Okno do praxe 2014

18.-19. února 2014 se uskutečnilo Okno do praxe, tradiční setkání zaměstnavatelů přírodovědných oborů se studenty Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci. Na akci byl představen projekt „Propojení výzkumu a vzdělávání v oblasti mediciální chemie“ formou individuální, rozhovory mezi zaměstnavateli a studenty během diskuse. Zaměstnavatelé byli seznámeni s vývojem projektu během roku. Na akci byl umístěn banner – roll up projektu.

→ Fotogalerie

Sympozium Rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu 2013

14.-17. května 2013 se uskutečnilo sympozium Rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu, kde koordinátorka projektu Mgr. Dagmar Petrželová prezentovala projekt „Propojení výzkumu a vzdělávání v oblasti mediciální chemie“ formou ústní prezentace mezi účastníky akce a formou rollupu.

→ Fotogalerie

Nádorová onemocnění – molekulární mechanismy, diagnostika a léčba

Pan doc. Jan Hlaváč (manažer projektu a mentor) a pan doc. Marián Hajdúch (mentor) se dne 15.5.2013 zúčastnili odborného semináře „Nádorová onemocnění – molekulární mechanismy, diagnostika a léčba“ pořádaného firmou Contipro v Dolní Dobrouči. Na semináři prezentovali projekt PropMedChem a společné odborné výsledky jejich a svých postdoků. Seminář se věnoval oblastem molekulární biologie nádorových buněk a možností léčby nádorových onemocnění. Doc. Jan Hlaváč a doc. Marián Hajdúch byli na tomto semináři zvanými přednášejícími.

→ Fotogalerie

Okno do praxe 2013

12.-13. února 2013 se uskutečnilo setkání zaměstnavatelů přírodovědných oborů se studenty Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci pod názvem „Okno do praxe“. Na akci byl prezentován projekt „Propojení výzkumu a vzdělávání v oblasti mediciální chemie“ formou ústní prezentace mezi zaměstnavateli a studenty, a to během ústní panelové diskuse. Projekt byl také individuálně konzultován se studenty i zaměstnavateli.

→ Fotogalerie

Spot Katedry organické chemie PřF UP

VŠCHT - logo UPOL - logo KOCH UMTM - logo