Noví pracovníci na pozici postdoktorand
V dubnu 2013 nastoupily na projekt PropMedChem do pozice „postdoktorand“ dvě pracovnice:

MVDr. Denisa Čokášová, Ph.D. (Slovenská republika)
Dr. Čokášová je absolventkou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, doktorského oboru Verejné zdravotníctvo. První pracovní zkušenosti získala na Regionální veterinární a potravinové správě Poprad.

MSc. Ksenija Kisseljova, Ph.D. (Estonsko)
Dr. Kisseljova je absolventkou estonské univerzity v Tartu, doktorského oboru Chemie. Na univerzitě získala první pracovní zkušenosti jako výzkumný pracovník.

VŠCHT - logo UPOL - logo KOCH UMTM - logo