Spot Katedry organické chemie PřF UP
V rámci projektu byl vytvořen spot pro nábor cílové skupiny projektu Propmedchem na Univerzitě Palackého v Olomouci. Spot je z dílny pánů Marka Partyše a Jakuba Žídka, kteří jsou autory celé řady reklamních spotů včetně motivačních a náborových.

VŠCHT - logo UPOL - logo KOCH UMTM - logo