Noví pracovníci na pozici postdoktorand
V lednu 2013 nastoupilo na projekt PropMedChem do pozice „postdoktorand“ sedm pracovníků:

Mgr. Jana Štěpánková, Ph.D. (Česká republika)
Dr. Štěpánková je absolventkou Masarykovy univerzity v Brně, doktorského oboru Biofyzika. Pracovní zkušenosti získala na Biofyzikálním ústavu AV ČR, v.v.i.

Ing. Kristýna Bürglová, Ph.D. (Česká republika)
Dr. Bürglová vystudovala Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze, a to bakalářském i magisterském studiu na Ústavu organické chemie. Na VŠCHT a současně na Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier (Fracie) pak pokračovala a úspěšně absolvovala svoje doktorské studium.

Ing. Robert Kaplánek, Ph.D. (Česká republika)
Dr. Kaplánek je absolventem Vysoké školy chemicko-technologické v Praze magisterské i doktorské studium úspěšně absolvoval na Ústavu organické chemie.

Ing. Martin, Havlík, Ph.D. (Česká republika)
Dr. Havlík je absolventem Vysoké školy chemicko-technologické v Praze magisterské i doktorské studium úspěšně absolvoval na Ústavu organické chemie.

MSc. Cosimo Walter D’Acunto, Ph.D. (Itálie)
Dr. D’Acunto je absolventem univerzity v Salermu, kde obhájil doktorský titul a další zkušenosti získal na zahraničních stážích v Izraeli a Velké Británii.

MSc. Magdalena Malachowska-Ugarte, Ph.D. (Polsko)
Dr. Malachowska získala svůj doktorský titul v oboru organické chemie na Lékařské univerzitě v Gdaňsku.

MSc. Claudio Sperduto, Ph.D. (Itálie)
Dr. Sperduto získal titul MSc. Na universitě v Římě a dále studoval na univerzitě v L’Aquile, kde obhájit titul Ph.D.

VŠCHT - logo UPOL - logo KOCH UMTM - logo