Nový pracovník na pozici postdoktorand od 4/2015
V dubnu 2015 nastoupila na projekt PropMedChem do pozice „postdoktorand“ pracovnice Mgr. Soňa Křupková, Ph.D. (Česká republika)

VŠCHT - logo UPOL - logo KOCH UMTM - logo