Nový pracovník na pozici postdoktorand od 1/2015
V lednu 2015 nastoupila na projekt PropMedChem do pozice „postdoktorand“ pracovnice Ing. Hana Přichystalová, Ph.D. (Česká republika)

VŠCHT - logo UPOL - logo KOCH UMTM - logo