Noví pracovníci na pozici postdoktorand
V září 2014 nastoupila na projekt PropMedChem do pozice „postdoktorand“ pracovnice Mgr. Eva Schütznerová, Ph.D. (Česká republika)

VŠCHT - logo UPOL - logo KOCH UMTM - logo