Noví pracovníci na pozici postdoktorand
V červenci 2014 nastoupila na projekt PropMedChem do pozice „postdoktorand“ pracovnice Mgr. Jana Stránská, Ph.D. (Česká republika)

VŠCHT - logo UPOL - logo KOCH UMTM - logo