Noví pracovníci na pozici postdoktorand
Od 1.1.2013 začali na projektu PropMedChem spolupracovat noví postdoktorandi. Tito budou mít v souladu s projektem v náplni jak pedagogickou, tak vědeckou a výzkumnou činnost. Jejich cílem bude obohatit tým o své zkušenosti z vysoké školy, kde absolvovali své Ph.D. studium, a příp. z pracovišť, kde již vědecky působili, a zapojit se do činností pracoviště projektu PropMedChem. Budou se podílet na sepisování publikací a patentů pracoviště, budou plánovat odborné semináře a zapojovat se do výuky, budou se podílet na konzultacích bakalářských a diplomových prací.

VŠCHT - logo UPOL - logo KOCH UMTM - logo